Březnový přebytek obchodní bilance příjemně překvapil

Český statistický úřad zveřejnil výsledek březnové obchodní bilance. Oproti očekávanému přebytku 15,3 mld. CZK bylo kladné saldo výraznější, a to ve výši 21,8 mld. CZK. V meziročním vyjádření se přebytek zvýšil o 4,1 mld. CZK.

V meziročním vyjádření vzrostl vývoz o 5,4 % na 330 mld. CZK a dovoz o 4,3 % na 308,2 mld. CZK. V meziměsíčním vyjádření se po sezonním očištění vývoz zvýšil o 4,5 % a dovoz o 3,8 %.

K přebytku v největší míře přispělo především zvýšení vývozu motorových vozidel a jejich celkové kladné saldo 5,2 mld. CZK. U ostatních dopravních prostředků také vývoz převýšil dovoz. Bilanci naopak zhoršuje horší saldo u počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Se státy EU bilance březnového zahraničního obchodu vykázala přebytek 70,5 mld. CZK, schodek se státy mimo EU se prohloubil na 46,5 mld. CZK.

 

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.