Zářijová obchodní bilance mírně za očekáváním

Obchodní bilance v září skončila přebytkem 13,7 mld. CZK, očekával se výsledek ještě o 300. mil. CZK vyšší. Ve srovnání s loňským září je letos výsledek o 5,0 mld. CZK nižší.

Nižší výsledek byl do nejvyšší míry způsoben zhoršením salda ostatních dopravních prostředků a zvýšením schodku bilance s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivní vliv mělo snížení deficitu dovozu základních kovů.

V meziměsíčním vyjádření a po sezónním očištění se proti srpnu snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,4 %. V meziročním vyjádření se vývoz zvýšil o 1,8 % a dovoz o 3,7 %.

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.