Květnový přebytek obchodní bilance více než 2x překročil očekávání

Český statistický úřad zveřejnil výsledek květnové obchodní bilance s kladným saldem ve výši 24,4 mld. CZK. Oproti očekávání jde o více než dvojnásobně lepší výsledek, čekalo se +11,3 mld. CZK. V meziročním vyjádření se přebytek v obchodu zvýšil o 17,2 mld. CZK.

V meziročním vyjádření vzrostl vývoz o 8,8 % na 395,7 mld. CZK a dovoz o 1,9 % na 343,4 mld. CZK. V meziměsíčním vyjádření se po sezonním očištění vývoz zvýšil o 4,2 % a dovoz o 1,0 %.

K přebytku v nejvyšší míře přispělo především zvýšení vývozu motorových vozidel o 11,5 mld. CZK a jejich celkové kladné saldo 7,1 mld. CZK. Ke kladnému celkovému výsledku bilance také přispělo snížení deficitu rafinovaných ropných produktů o 2,2 mld. CZK a růst kladného salda u počítačů spolu s elektronickými a optickými přístroji o 1,9 mld. CZK.

Se státy EU bilance květnového zahraničního obchodu vykázala přebytek 70,5 mld. CZK, schodek se státy mimo EU se snížil na 44,3 mld. CZK.

 

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.