Ceny v průmyslu padají už pátý měsíc v řadě

Ceny v průmyslu se meziročně snížily o 0,5 %. V zemědělství ceny spadly dokonce o 1,9 %. Růst cen se tradičně týkal jen stavebnictví, kde vzrostly o 3,4 %.

Ceny v průmyslu nenavázaly na předchozí tři měsíce, kdy se snižovalo tempo jejich poklesu a propad cen v srpnu opět nabral na síle. Jedná se už o pátý měsíc v řadě, kdy průmyslové ceny meziročně klesají. V meziměsíčním vyjádření dokonce přešly z růstu do poklesu o 0,3 %.

Nízká aktivita v průmyslu, slabá zahraniční poptávka a na to navazující nízký počet nových zakázek jak domácích tak zahraničních vede ke snižování cen. Krátkodobě se nejedná o výrazný problém, ale v delším horizontu padající ceny mohou představovat vážné riziko pro ekonomiku.

Meziročně pokles cen v průmyslu se týkal především ropných produktů, ceny energií a meziproduktů. Naopak zvedly se ceny dopravních prostředků, v oboru nábytku a zpracovatelského průmyslu.

V zemědělství byly ceny meziročně nižší o 1,9 %. Brambory zlevnily o 25,6 % a čerstvé zeleniny o 10,3 %. V oblasti živočišné produkce šly ceny dolů o 5,4 %, nejvíce u jatečních prasat o 14,8 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.